Leikkaavat vaakapaalaimet

IMABE:n automaattiset HBK-paalaimet on tarkoitettu teollisen jätteen, pahvin, tekstiilien ja alumiinikalvojen paalaukseen. HBK-paalaimien moottorivaihtoehdot ovat välillä 3 kW – 30 kW.