Briketöinti

Kiinteyttäminen ratkaisee pölyjen, purujen ja muun vaikeasti käsiteltävän materiaalin ongelmat. Briketöinnissä materiaali voi olla purua, lastua, hiontapölyä, rouhetta, lietettä, muovia, kalvoja, tekstiiliä, paperipölyä, pahvia tai muuta rouhetta tai pölyä. Useimmat materiaalit ovat kiinteytettävissä.

Materiaali kiinteytetään ilman lisäaineita puristamalla se noin kymmenesosaan alkuperäisestä tiheydestään. Pölyt ja purut painavat sellaisenaan tyypillisesti 60 – 200 kg/m3. Kiinteyttämisen jälkeen kiintokuutiopaino on usein 900 – 1.600 kg/m3. Irtokuutiopainoksi muodostuu tyypillisesti 600 – 1.200 kg/m3.

Briketöintikoneet

Weima briketöintikoneet | Adelmann briketöintikoneet

Briketöitävä materiaali siirretään brikettipuristimen siiloon, josta se puretaan siilon pohjassa olevan sekoitusroottorin avulla vaaka-asennossa olevalle purkuruuville. Siitä materiaali siirtyy pystyruuville, joka painaa sen puristustilaan.

Puristus tapahtuu edestakaisin liikkuvan iskurin avulla, joka siirtää pystyruuvilta tulevan materiaalin supistuvaan kartioon. Puristus tapahtuu kartiossa sekä sen jälkeen hydraulisesti liikkuvissa puristusleuoissa. Puristusprosessin optimilämpötilaa säädellään tarpeen mukaan jäähdyttävällä ja lämmittävällä temperointiyksiköllä. Tutustu brikettipuristin valikoimaamme

Briketit ovat halkasijaltaan 45 – 75 mm. Briketöinti on investointi- ja käyttökustannuksiltaan edullinen ja aina täysautomaattinen prosessi. Usein briketöintikone sijoitetaan suoraan siilon tai suodattimien alle. Briketöintikoneiden kapasiteetit ovat tyypillisesti 30 – 4.000 kg/h.

Briketöinnin kannattavuus muodostuu lukuisista yhteenlasketuista eduista:

  • Säästöt kuljetuksissa; irtokuutiopaino 600 – 1.200 kg/m3
  • Tuotot; briketeillä kova kysyntä ja hyvä hinta
  • Varastoitavuus; varastoi kesästä talveen, sadesuoja riittää
  • Yksinkertaisuus; korvaa kalliit siilot ja poistaa holvaamisongelmat
  • Siisteys; kaikki pölyt ja purut suljetussa järjestelmässä
  • Tehokasta energiaa; puubriketin lämpöarvo on 5 MWh/t
  • Paloturvallisuus; suuria määriä pölyä ei enää varastoida
  • Huolettomuus; laitteisto on automaattinen
  • Poltto-ominaisuudet; helppo syöttää, ei räjähdysvaaraa, hyvä tukipolttoaine

Tiesitkö? 2,5 kg brikettiä vastaa energiamäärältään litraa öljyä