Referenssit

Biowatti Oy / Eco Electronics Oy / Eltete Oy / Essboard Oy / ET – Energiatuote Oy / Europress Oy / Heikkinen & Puljula Oy / Honkarakenne Oy / Karelia Parketti Oy / Misawa Homes of Finland Oy / Muoviportti Oy / Ekokem, Riihimäki / Nokia Oyj / Nokian Renkaat / Olavi Räsänen Oy / Parlava Oy / Pexep Oy / Porvoon Energia / Poutiainen Oy / Termonova Oy / Toijalan Kaide Oy / UPM Kymmene Oy / VAPO Oy / Vepro Oy / Vilkon Saha Oy / Metsä Wood Oy / VTT Energia Oy, jne.