** Ympäristötekniikka on tuottavaa, Larisso ratkaisee

Ympäristötekniikka on tuottavaa

Ympäristötekniset investoinnit ovat usein yrityksen tuottavimmat investoinnit. Jätemateriaalien hyötykäyttö raaka-aineena, muuntaminen uusiotuotteeksi tai energiahyötykäyttö on taloudellisesti kannattavaa ilman pakotteitakin.